Dostawy i wyposażenie mobilnych jednostek operacyjnych

dłonie trzymające kabel w komputerze

Część oferty naszej firmy związana jest z dostawą mobilnych jednostek operacyjnych, a także ich wyposażeniem. Dostarczamy rozmaite systemy i urządzenia, które usprawniają takie elementy jak komunikacja, informacje, zarządzanie ruchem. Oprócz tego mamy również m.in. urządzenia radarowe i symulatory mobilnych jednostek operacyjnych. Zajmujemy się również instalacjami konsol operacyjnych.

 

Obrót wyrobami i technologią do celów wojskowych lub policyjnych

Mamy koncesję na świadczenie usług w obszarze obrotu wyrobami oraz technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym. Nr koncesji B-062/2017. Wyróżnia się wiele rodzajów wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowych lub policyjnym. Wśród nich wyróżnić można:

 • broń masowego rażenia.

 • sprzęt kierowania ogniem, sprzęt do ostrzegania i alarmowania, sprzęt kontrolno-pomiarowy.

 • pojazdy naziemne i ich elementy, które zostały specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane do celów wojskowych lub policyjnych.

 • wojskowe jednostki pływające, sprzęt morski i jego części zaprojektowane do celów wojskowych.

 • bezzałogowe i załogowe statki powietrzne, lotnicze zespoły napędowe.

 • sprzęt elektroniczny zaprojektowany do celów wojskowych lub policyjnych.

 • specjalistyczny sprzęt szkoleniowy.

 • sprzęt służący do odwzorowywania ruchów przeciwnika lub zabezpieczania przed nimi.

 • systemy broni o ukierunkowanej energii.

 • sprzęt wykorzystujący nadprzewodnictwo lub zjawisko kriogeniki.

 • wyroby i technologie dotyczące ochrony informacji niejawnych.

 • sprzęt opancerzony i ochronny.

 • sprzęt i technologie do produkcji wyrobów.